Bistro Purgerica

Želiš naručiti gablec, ali se bojiš da ćeš dobiti samo ficlek?
Furt puno gruntaš jer ne znaš više kaj jesti?